klinik_do_1-1Utvidelse av sykehuset i Dortmund

Ved bruk av prefabrikkerte mursteinskomponenter kan man ikke bare oppnå lavere byggekostnader og tidsbesparelser på 30 til 50 prosent, men også helt nye kreative og konstruktive muligheter.

Siden 1945 har Hospital-Nord ligget på et tidligere brakkeområde, og dette prsojektet besto av en ni-etasjers bygning som skulle integreres i anlegget, og Röebens klinker BERGEN ble valgt som det beste fasadematerialet. Planleggingen av de prefabrikkerte komponentene ble gjort i samarbeid med Röeben fra en tidlig fase i prosjektet.

«Utgangspunktet for samarbeidet var plasseringen av en MR-maskin i utvidelsen av røntgenavdelingen. For å kunne bytte ut den cirka 3×4 meter store enheten senere, kom idéen om å sette opp et stort, prefabrikkert kledningspanel med en integrert åpning i ytterveggen – slik at veggen enkelt kan åpnes senere, og etter at utstyret er hentet ut med kran kan veggen enkelt lukkes igjen», sier Ulrich Meyer om den forbausende enkle løsningen.

Etter dette byggeprosjektet ble det også besluttet en endring i det påfølgende byggetrinn B, en ny bygning med kafeteria, en utvidet hovedinngang og beredskapsavdeling, der man også her vil bruke en kombinasjon av konvensjonelle metoder og prefabrikkerte fasadeplater.

klinik_do_4 klinik_do_2