verblendstuerze_a-1Overliggere med mer enn 1,50 meters spenn kan ikke mures på vanlig måte – med unntak av strukturer med ekstra støtte. Armerte overliggere er ikke spesielt vellykket, og er heller ikke i samsvar med DIN.

Röbens prefabrikkerte vindusoverliggere er typegodkjent. Etter å ha montert støttebjelken, enten direkte eller ved hjelp av V4A-bærere, kan man umiddelbart mure. Installasjon av persienner eller annen solbeskyttelse er raskt og enkelt.

Den energisparende reguleringen EnEV krever at komponentene planlegges og bygges med høy varmeisolering. Dette kravet møtes enkelt når det kommer til våre komponenter, og kritisk her er kontaktpunktene der det kan oppstå kuldebroer. Derfor tilbyr Röben prefabrikkerte deler med integrert varmeisolering – en sikker og ukomplisert løsning.

1400596772_klinker_sturz-2 1400596913_klinker_sturz-3 1400597007_klinker_sturz-4 1400597330_klinker-sturz-1