ziegelsturzbalken_hh-1Under ekstreme belastninger brukes ofte overhengte overliggere. De festes med konstruksjonselementer av rustfritt stål (V4A) som festes til den bærende, armerte betongkonstruksjonen.

Avhengig av belastning blir antall og størrelse på ankere dimensjonert. Disse elementene kan bære inntil to etasjer (8.0 m). For å feste oerliggeren til den armerte betongkonstruksjonen benyttes ankere (minst B 25) eller støttebraketter. Støtteankere er i disse tilfellene 3.5, 7.0 og 10.5 kN; hengeankere hhv 8.0, 12.0 og 16.0 kN.

Alle Röbens prefabrikkerte overliggere er utstyrt fra fabrikken for rask kranmontering på stedet. Støtte- og hengeankere er justerbare i tre dimensjoner, slik at små unøyaktigheter, som for eksempel ankerenheten i bærende betong, enkelt kan kompenseres for.

ziegelsturzbalken1

ziegelsturzbalken3 ziegelsturzbalken2