Prefabrikkerte mursteinskomponenter: økonomisk og pålitelig

Inngangstrapp

Rekkverk, paneler og søyler

Prefabrikkert loft

Trapp med anlagte platåer

Søyler og veggpaneler

Underhengt tak

Fasadeplater i storformat

Buede overliggere

Buet fasade

Ferdige vindusoverliggere

Overhengte overliggere

Inntrukket bygningsbunn

Runde vinduer