rundfenster_1-1Denne prefabrikkerte delen fra Röben er en spesiell løsning, der murverket er prefabrikert i ett stykke. For å forenkle installasjonen, ble bygningsplaten delt vertikalt på midten. På byggeplass ble det runde vinduet avsluttet med betong øverst og nederst, og overgangen fra prefabrikkerte elementer til mur er helt sømløs.

rundfenster_2-1