grossformatig_1-1Lastebildepot i Braunschweig med store, prefabrikkerte mursteinselementer

Dette prosjektet er et konvensjonelt bygget kontorbygg, samt et lastebildepot av stålkonstruksjon.

Fronten av depotet, etter forespørsel fra kunde og arkitekt, er dekket med murstein for å matche det tilstøtende kontorbygget. På grunn av stålkonstruksjonen kunne ikke dette realiseres på vanlig måte. Den bærende konstruksjonen består av stålbjelker, i avstander på 5 meter. Løsningen som Röeben utviklet er basert på prefabrikkerte mursteinselementer, i form av søyler, rekkverk og veggdeler med åpninger for dører mm.

Søyler og veggpaneler er plassert på et fundament, og deretter dekket med pilarelementer. Strekk- og trykkrefter absorberes av klemforbindelser mellom stålsøyler og konstruksjonselementer. HTU-skinner ble sveiset til stålbjelkene og støpt inn i mursteinskomponentene, og dermed er byggekravene i DIN 1053 oppfylt. Helt til slutt ble det fuget mellom kontorbygg og den nye konstruksjonen for en sømløs overgang.