treppen_lingen_1-1Ved begge inngangene til St. Josephskirken i Lingener, Laxten var det anlagt brede klinkertrapper med 16 trinn, mne i årenes løp hadde de ikke bare blitt skjemmende, de var også usikre. Vann hadde trengt gjennom utette skjøter, og hadde ført til massive frostskader. Det var på høy tid å fornye trappene.

Det første utkastet fra arkitektene  var en svært massiv understruktur av armert betong, men problemet med mulige nye frostskader og gjennomtrengning av vann ville ikke bli løst – fordi trinnene i en konvensjonell mursteinstrapp ikke er tette nok.

Vanninntrengning
Det var i denne fasen Röeben ble involvert, og leverte et forslag basert på prefabrikkerte komponenter. Dermed kan betongstrukturen være utformet forholdsvis lett og åpen, fordi den kun er nødvendig som en støtte for de prefabrikkerte elementene. Ved hver avsats er horisontale skjøter lagt åpne slik at overflatevann kan renne vekk via lokal drenering. Trappens sidevanger ble murt på vanlig måte.

Röebens forslag ble valgt – av flere grunner: Sammenliknet med den opprinnelige løsningen er kostnadene for den nye trappen betydelig redusert. I tillegg er montering av prefabrikerte elementer mye raskere enn å bygge på vanlig måte, og den ferdige trappen ble umiddelbart tilgjengelig i stedet for å være blokkert i dagene som var nødvendig for å bygge en ny trapp på vanlig måte.

Den beste og mest økonomiske løsningen
De prefabrikkerte mursteinstrinnene er permanent beskyttet mot frostskader og vanninntrengning. Denne metoden er raskere, tekniske bedre og økonomisk langt mer gunstig enn å produsere trappen med konvensjonelle metoder.