1333440242_roeben_tonon_motel_one_berlin-01-1MotelONE Berlin-Ku’Damm har spilt en viktig rolle i festeteknologi for prefabrikerte komponenter. I gesimskomponentene håndteres vertikale belastninger av støttebraketter i rustfritt stål, og det L-formede taket er festet til frontelementene og det overliggende betongtaket med kraftige plugger.

Gesims
Gesimsen stikker cirka 50 centimeter ut fra fasaden. En vanlig murkonstruksjon ville dermed ikke vært mulig i dette tilfellet, og de horisontale elementene av gesimsen ble produsert som ferdige komponenter i Röeben-fabrikken, og deretter montert på byggeplass.

Bruken av prefabrikkerte elementer i dette prosjektet var åpenbart fornuftig av flere grunner. For det første kunne de produseres raskere i fabrikken enn på byggeplass, noe som er økonomisk forsvarlig. Dessuten var det rett og slett ikke mulig å produsere denne løsningen ved konvensjonelle metoder, på grunn av byggets utforming.

Takpaneler
Dette gjelder særlig for takpanelene. De er akkurat som fasaden dekket med klinker, og består av senkede U-formede takelementer som er synlige fra tre sider. Det gjelder også søylene, hvis flater er synlig fra begge sider, forfra og nedenfra. Dette ville ikke latt seg gjøre med konvensjonelle metoder. Under taket er et område på nesten 30 meters lengde, med en halv meters bredde. Her ville det ikke vært mulig å montere store elementer, og for å sikre en rimelig installasjon ble elementene her segmentert.

Montering
For å sikre en problemfri installasjon av alle fasadeoverflatene i henhold til spesifikasjonene, fikk murerne en nøyaktig tegning med plasseringer til hver enkelt klinker, som så monteres på fasaden felt for felt.

Også i produksjonstegningene var hver stein individuelt oppført, og som et puslespill ble hver stein plassert i forskalingen. Totalt ble mer enn 250 forskjellige produksjonsdeler plassert på denne måten.

motel_detail_4 1333440562_roeben_tonon_motel_one_berlin-03-1 motel_detail_1